Dokumenter

Dokumenter ved takseringer

 • Egenerklæring.
 • Tegninger (plan, snitt og fasader).
 • Målebrev/skylddeling som angir tomte eller jordareal. Alle bruksnummer på landbruk og teiger er nødvendig.
 • Panteattest = bekreftet utskrift fra grunnboken.
 • Festekontrakt, gjenstående festetid og festeavgift.
 • Forsikringspolise (selskap, polisenummer og type forsikring).
 • Oppgave over offentlige avgifter, eiendomsskatter og ligningsverdi.
 • Oversikt leieinntekter og kontrakt for utleie.
 • Tinglyst skjøte.
 • Opplysninger om reguleringsforhold.
 • Situasjon-/ reguleringskartskart.
 • Ved taksering av eierseksjoner bør også komplett oppdelingsbegjæring foreligge.
 • Felles gjeld og utgifter i sameie/borettslag.
 • Evt. tidligere takster

Energimerking

 • Tegninger (plan, snitt og fasader).
 • Strømforbruk siste 3 år.
 • Utgifter til annen oppvarming, ved, pellets, gass eller olje mm.
 • Type oppvarming og eventuelt varme effekt.
 • Naturlig eller balansert ventilasjon.
 • Oppdateringer på bygning.